Pravno svetovanje

Nudimo vam strokovno pravno svetovanje v naših poslovnih prostorih. Naš odvetnik vam lahko poda pisno mnenje o pravnem in dejanskem stanju nepremičnine.

Pravno svetovanje na področju nepremičnin obsega pregled in sestavo prodajnih, najemnih, služnostnih pogodb in sestavo pisnega mnenja o pravnem in dejanskem stanju  nepremičnine.

Na voljo smo vam tudi za vse ostale pravne nasvete glede nepremičnin