Ekskluzivno trženje nepremičnin

Številne nepremičnine, ki jih ponujamo na tržišču so na voljo le pri nas. Takšen pristop zagotavlja boljšo, lažjo prodajo za prodajalca ter večjo preglednost in s tem ugodnejši nakup za kupca.

Prodajalec nepremičnin z nami lahko sklene ekskluzivno pogodbo. Takšna pogodba predvideva, da prodajalec sklene posredniško pogodbo ekskluzivno z izbrano nepremičninsko agencijo. Pogodba se vedno sklene za določen čas in tako ni časovno neomejena. Po morebitnem preteku se kupec lahko odloči za drugačen način sodelovanja.

Glavne prednosti ekskluzivnega posredovanja:

  • Izognete se vtisu »razprodaje«,
  • Izognete se dvojnim ogledom, saj vam različne agencije velikokrat pripeljejo iste kupce,
  • Morebitnim kupcem izkažete resnost.